Proizvodi

Kompanija se bavi trgovinom duboko zamrznutih organskih proizvoda sa područja planinskih masiva Kopaonika, Vlasine, Jastrepca, Tare, Cera, Gučeva i Mačve.